СЕ НАОЃАТЕ ВО: Почетна - МЕДИКАЛ - Оштетување на слухот

Оштетување на слухот

Оштетување на слухот – дегенеративни и васкуларни заболувања на увото

Дегенеративните васкуларни заболувања се манифестираат со транзиторна исхемична глувост, која го нарушува снабдувањето со крв во одредени области во мозокот, симптомите се зависни од погодените центри. Дијагнозата се изведува со користење на скенирање и магнетна резонанца, а третманот го врши невролог.

Може да настане оштетување на слухот поради следниве болести:

Болест на средното уво: дисфункција на евстахиската цевка, серозен отитис, баротраума, отосклероза, тимпаносклероза.

Болести на внатрешното уво: ненадејна глувост, имунолошко или генетско оштетување на внатрешното уво, ототоксични лекови. Најчесто тоа е предизвикано од инфекција која доаѓа од крвта, компликација на акутен и хроничен отитис, последици од епидемија или специфичен менингитис, вирусна интоксикација на телото.

Лавиринтис – е воспалителна болест на лавиринтот на внатрешното уво, што се манифестира со слушни и вестибуларни нарушувања. Воспалителни процеси влијаат врз тонсиларниот лавиринт, кој најчесто доведува до дефект.

Серузен лавиринтис – се јавува кога токсините во акутен отитис во внатрешното уво, особено во црвена треска. Се развива воспалителен процес, кој влијае врз чувствителноста и слухот.

Клиничките симптоми на пациентите се одредуваат со различни степени на вклученост на двата анализатори во внатрешното уво – аудитивни и вестибуларни. Нивната сериозност зависи од тоа како инфекцијата ќе навлезе, тежината на воспалителниот процес што се развива, како и сложените односи на нервните рефлексии на лавиринт со мозочните структури. Веднаш по инфекцијата се развива насилна реакција со знаци на иритација на лавиринт и неговата функција е блокирана.

Студиите вклучуваат рентген и мозочни нерви на кранијалните мозоци.

Третманот зависи од сериозноста на состојбата, со тешки случаи на радикална трепанација – санација на заразна појава во лавиринтот на внатрешното уво.

Контакт
Телефони: 043/550-773 | 078/305-329
Факс: 043/550-773
Е-маил: info@supertravel.com.mk
Адреса
бул. "Македонија" бб
Кавадарци
Р. Македонија