СЕ НАОЃАТЕ ВО: Почетна - 8-МИ СЕПТЕМВРИ ЕКСКУРЗИИ - 8-ми СЕПТЕМВРИ во Хрватска

8-ми СЕПТЕМВРИ во Хрватска

МЛИНИ е туристичко место кое е во изобилие на мирисни паркови,чисто море,убави плажи, а близината од 5 км до Дубровник и до Цавтат - го прават Млини бисер на Дубровничкото крајбрежје и атрактивно место за одмор. СРЕБРЕНО и КУПАРИ се поврзани со Млини, па сите заедно претставуваат еден од најдобрите туристички комплекси на Дубровничката ривиера.

1 den - 03(07).09.21 Poa|awe od pred agencija vo 22 ~ so turisti~ki avtobus, preku Albanija i Crna Gora. (Budva, Tivat so traekt).

2 den - 04(08).09.21 Pristignuvawe vo Млини vo utrinskite ~asovi, smestuvawe vo apartmani. Popladne vreme za kapewe. Вечерта прошетка во стариот дел на Млини и прекрасна можност за уживање покрај брегот на Јадранското море. No}evawe.

3 den - 05(09).09.21Слободен ден за kapewe. Ve~erta фakultativen izlet do Dubrovnik so pro{etka niz stariot del na Dubrovnik: Placa, Onofrievata ~e{ma, Orlandoviot stolb,crkvata Sv. Vlah, Кatedralaта itn...Vrakawe во Млини. No}evawe.

4 den 06(10).09.21 Slobodno vreme za kapewe. Ve~erta izlet do Cavtat,каде можете да уживате во прекрасни палати и резиденции на поморци и бигаташи,бројни хотели, кафе барови,сувенирници, јахти и бродови за излети...Вечерта, вra}awe vo Mlini. No}evawe.

5 den - 07(11).09.21 Слободно време за капење, прошетка во стариот дел на Млини No}evawe.

6 den - 08(12).09.21 Слободно време за капење и прошетка до 12 ч. Popladneto poa|awe za Makedonija, no}no vozewe so попатна пауза во Будва. Pristignuvawe vo Македонија во раните утрински ~asovi na 09-ти, односно 13-ти Септември.


Cena: 5900 denari, vo 1/2,1/3 sobi - studia i 1/2+1/2 apartmani

Deca so roditeli od 4 do 14 g. = 4200 den. (vo 1/3,1/4sobi)


Vo cenata e vklu~eno:

- avtobuski prevoz na dadenata relacija

- туристичка такса

- 4 nokevawa vo 1/2,1/3 i 1/4 studija i apartmani 1/2 +1/2 vo Mlini, vo vila "Marija", "Vlasi}","Anka" i drugi, na 100-200 m. od pla`a,opremeni so kujna,твц,tv...

- organizacija na patuvaweto

Vo cenata ne e vklu~eno:

- patni~ko zdravstveno osiguruvawe - bez fran{iza - (200den)

- ve~eren izlet do Dubrovnik - 4 evra (decata до 14 год.-gratis)

- ve~eren izlet do Cavtat - 4 evra (decata gratis)

Za higienata vo studiata za vreme na prestojat se gri`at samite klienti.

Za ovoj aran`man va`at op{titie uslovi za patuvawe na T. A.Супер Травел i SKTM.

За влез во Хрватска потребно е да имате:вакцинација-2дози,или ПСР или РАПИД тест.

Контакт
Телефони: 043/550-773 | 078/305-329
Факс: 043/550-773
Е-маил: info@supertravel.com.mk
Адреса
бул. "Македонија" бб
Кавадарци
Р. Македонија